Aktionskonsensus

Ett aktionskonsensus innebär en överenskommelse mellan aktionsdeltagarna, om hur vi agerar i aktionen. Alla som läser och ställer sig bakom aktionskonsensus är välkomna att delta i aktionen Folk mot fossilgas.

Folk mot fossilgas: Vårt aktionskonsensus

Den 6-8 september samlas vi, vanligt folk, för att tillsammans störa expansionen av fossilgasimport genom en massaktion i civil olydnad. Importterminalen som planeras i Göteborgs hamn är ett tydligt bevis på att Sverige, Europa och världen fortfarande inte tar klimathotet på tillräckligt stort allvar. Istället för att satsa på 100% förnybart planeras och byggs just nu infrastruktur och utvinning för fossilgas runt om i världen, bland annat i Göteborgs hamn. Kol och olja byts ut mot ett nytt fossilt bränsle som fortsätter att hålla världen i fossilindustrins grepp. Vi, vanligt folk, tillåter inte att detta händer, varken i Göteborg, Sverige eller någon annanstans i världen.

Vår taktik är en öppet annonserad massaktion där deltagare kan vara med på ett par olika nivåer. Så länge fossilgasexpansionen får fortgå kommer aktioner som denna och motståndet mot expansionen öka.

Oavsett om du har deltagit i aktioner tidigare eller inte, vill vi göra det möjligt för dig att vara med. Träningar kommer därför att hållas i förhand så att du kan förbereda dig för aktionen och delta på en nivå som passar dig. Om vängrupper själva beslutar att fortsätta efter den officiella aktionens målsättning är uppnått kommer Folk mot fossilgas supportstrukter att besluta om och hur de kan stötta dessa grupper.

I aktionen kommer vi att bete oss lugnt och sansat och med våra kroppar visa att vi inte accepterar att en fossilgasterminal byggs. Vi kommer inte att utsätta någon person för fara eller låta oss bli provocerade av ordningsmakten, utan kommer att flyta förbi eller igenom eventuella polis eller väktarlinjer och inte bryta dem med våld; vi har inte som mål att förstöra eller skada någon infrastruktur, men vi kommer inte heller låta några strukturella hinder stå i vägen för oss. Säkerheten för alla som är på plats är av högsta prioritet för oss.

Vi som deltar i aktionen kommer från olika rörelser och från olika delar av det politiska spektrat. Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för att aktionen blir lyckad och trygg för alla som deltar. Vi menar att om kampen mot klimatförändringar ska kunna vinnas på lång sikt, krävs även kamp för social och ekonomisk hållbarhet. Vår rörelse står därför tillsammans med andra rörelser i kampen för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och rättvist samhälle. I vår aktion finns det utrymme för alla att vara sig själva och vi vill vara normkritiska och intersektionella i vårt arbete. Om jag upptäcker att jag inte förstår en orättvisa som en annan person/samhällsgrupp utsätts för i eller i samband med aktionen, är det mitt ansvar att lära mig mer.

Vi står i solidaritet med alla de som lider av klimatförändringarna och de som kämpar mot fossilgas-, kol- och oljeindustrin och de sociala och ekologiska konsekvenser som industrin är skyldiga till. Vi motsätter oss alla försöka att använda klimatkamp för reaktionära och nationalistiska mål.