Aktionsträning i Göteborg 31/8

Vill du engagera dig i klimatrörelsen men vet inte hur det går till?
Har du tänkt på att delta i direktaktioner för att kämpa mot orättvisor eller belysa ett samhällsproblem?
Du har hört talas om kommande klimataktioner men vet inte om du vågar vara med?

Climate justice program bjuder in till en öppen aktionsträning för framtida aktivister.
Vi håller träningen för att så många som möjligt ska känna sig förberedda och kunna genomföra säkra aktion. Vi rekommenderar att alla som planerar att delta i aktioner att delta i en träning innan.
I träningen får du
– höra mer om civil olydnad som metod för samhällsförändring
– lära dig hur en aktion kan gå till
– bedöma risker och konsekvenser av en direktaktion
– lära dig hur man bildar grupper för samarbete och beslutsfattning under aktioner
– hur du kan ta hand om dig och dina medkämpars på bästa sätt
– träna på att få fram ditt budskap i sakfrågan du kämpar för

Inga förkunskaper krävs. Träningen är gratis.

Läs mer här eller skriv till traning_folkmotfossilgas@protonmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *