Joina en arbetsgrupp

Vi jobbar i ett flertal arbetsgrupper. Du är varmt välkommen att bidra med din erfarenhet, tid och kunskap! De flesta grupperna går att delta i på distans (vi som arbetar med detta är spridda över hela landet och även utomlands). Vill du engagera dig i någon av grupperna så skicka iväg ett mail till den grupp du vill delta i:

Mobilisering samarbetar med grupper runt om i landet och internationellt för att sprida information och stödja organisationen av resor till Göteborg för aktionshelgen 6-8 september.
mobi_folkmotfossilgas@protonmail.com

Logistik ser till att alla kommer dit de ska med mat i magen. ​​​
logistik_folkmotfossilgas@protonmail.com

Juridik bidrar med juridisk rådgivning innan och efter aktionen juridik_folkmotfossilgas@protonmail.com

Kommunikation sköter sociala medier och har kontakt med pressen. Är du media, influencer eller liknande – mejla
media_folkmotfossilgas@protonmail.com

Finansiering ordnar med sponsring så att aktionen kan äga rum.
finans_folkmotfossilgas@protonmail.com

Träning håller i träningar i civil olydnad för aktivister runt om i landet. Är du tränare och kan hjälpa till?
traning_folkmotfossilgas@protonmail.com.

Välmående är arbetsgruppen som arbetar med att ge stöd till aktivister som behöver det både i förarbetet och på plats i Göteborg. Vill du involvera dig, maila valmaende_folkmotfossilgas@protonmail.com