Rekommenderad lägerdonation

Aktionen bjuder deltagarna på mat, håller lägret upplyst på natten för ökad trygghet, hyr utrustning för god hygien, t.ex. handtvättfat och toaletter, och tillhandahåller möjlighet för alla att ladda sina mobiltelefoner. Allt detta arbete görs ideellt, men material måste hyras in och till det behöver aktionen få in pengar. Din donation betyder mycket för lägerorganiseringen!

Det är frivilligt att ge en donation, men vi uppmuntrar alla med de ekonomiska förutsättningarna att vara solidariska och ge den rekommenderade summan på 200 kr. Det går bra att ge detta i kontanter på plats i lägret, eller att swisha summan innan eller efter lägret.

Swisha oss via Swishnummer 1231600063
OBS: Märk överföringen med “Fossilgas” eller “Folk mot fossilgas” för att pengarna ska nå oss!”

Om du har några frågor om lägerdonationen, hör av dig till finansteamet:
finans_folkmotfossilgas@protonmail.com