Press

Folk mot fossilgas hördes och syntes. Vi satte frågan om den svenska fossilgasmarknadens expansion på dagordningen, och vår aktivism gjorde avtryck i rörelsen. Här kommer några nedslag i vad som skrivits och sagts.

Sveriges Radio Ekot

Sveriges Radio “Protester mot fossilgas i Göteborg”, 6 september 2019

“Planerna på att Göteborgs hamns anläggning för flytande naturgas ska kopplas på det svenska stamgasnätet möter protester.

Det skulle låsa fast Sverige i fossila bränslen, menar kritikerna.

– Vi kommer vara många och vi kommer sända en tydlig signal till regeringen och fossilindustrin att vi inte accepterar en fossilgasterminal i Göteborgs Hamn. Vi accepterar inte en utbyggnad av infrastruktur av fossila bränslen där vi bygger in oss i ett beroende av fossila bränslen säger Jennie Nyberg företrädare protestorganisationen Folk mot fossilgas, som planerar en tre dagar lång protestaktion i Göteborg.”

“Frågan är ett debattämne även i riksdagen och i höst ska regeringen ta beslut om Swedegas får koppla på LNG terminalen i Göteborg på det svenska stamgasnätet.”

Göteborgsposten

Göteborgsposten, “Aktion mot fossilgasplaner – hundratals personer blockerade ingångar i Göteborgs hamn“, 6 september 2019

“Aktionen riktar sig mot anläggningen LNG Göteborg, som just nu avvaktar regeringens godkännande för att få ansluta sig till det västsvenska stamgasnätet.

– Nu planerar man i stor skala här och globalt att bygga ut infrastrukturen för fossilgas. Det är på tvärs mot det vi internationellt kommit överens om i Parisavtalet. Vi måste komma ner till noll utsläpp, säger Jennie Nyberg.”

“Redan på fredagen stod aktivister från flera länder och målade plakat, serverade mat och hjälptes åt att bygga upp tälten i Färjenäsparken.”

SVT Rapport lördag kväll kl 18

På allra bästa sändningstid visades intervju med oss. Se hela klippet.

Expressen

Expressen, “Hundratals aktivister blockerar ingångar i Göteborgs hamn”, 7 sept 2019

“Tanken är att anläggningen i hamnen ska ansluta till det nationella stamgasnätet men frågan är nu uppe i riksdagen för debatt och regeringen kommer under hösten ta beslut i frågan. “

“I flera år har klimatrörelsen fört samtal med politiker, genomfört kampanjer, samlat tusentals namnunderskrifter och demonstrerat, men beslutsfattarna gör inte nog. Vi är här idag för att vi är trötta på att vetenskapen ignoreras, och vi vill få ett slut på den exploatering och lidande som jämt följer i fossilindustrins spår, säger Jennie Nyberg, talesperson för Folk mot fossilgas, i ett pressmeddelande.”

Dagens Nyheter

DN, “Hundratals protesterar mot planerad naturgasterminal i Göteborg“, 7 sept 2019

“Vi har testat alla andra metoder, säger Sigrid Magnusdotter som är talesperson för Folk mot fossilgas”

TV4 Nyheterna

TV4, “Miljökämparna smider planer – för att bryta mot lagen“, 6 sept 2019

“Under helgen väntas hundratals demonstranter till Göteborg i något som arrangörerna beskriver som Sveriges största aktion i civil olydnad.”

Magasinet Syre

Syre, “Stora demonstrationer väntas mot fossilgasterminal“, 6 sept 2019

“– Det pågår jättestora satsningar på fossilgas i Europa och Sverige samtidigt som vi står inför den här klimatutmaningen, det är orimligt, säger Sigrid Magnusdotter, talesperson för aktionen Folk mot fossilgas.”

“Får företaget klartecken skulle det möjliggöra ökad import av flytande naturgas. Ett fossilt bränsle som visserligen bidrar till mindre utsläpp av koldioxid än olja men vars produktion å andra sidan innebär ett större utsläpp av metan – en gas som har än värre klimatpåverkan.”

“Samtidigt satsar flera länder nu på naturgas, däribland USA. Christopher Basaldú som kommer från den amerikanska ursprungsbefolkningen Esto’k Gna har rest till Göteborg för att prata om sina erfarenheter av en pågående kampanj mot planerna på tre fossilgasterminaler vid floden Rio Grandes mynning i Brownsville, Texas.

– De som försöker få igenom det här projektet vill gräva upp våra anfäders kvarlevor, säger han.

Christopher Basaldú understryker att projektet inte bara för med sig att mer växthusgaser kan pumpas upp i atmosfären, utan att det också innebär ingrepp i miljön i det område där ursprungsbefolkningens anfäder ligger begravda.”

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio, “Skarvikshamnen stängdes i fossilgasprotest“, 7 sept 2019

“– Vi har testat alla möjliga metoder att försöka stoppa fossilgashamnen och de räcker inte. Då måste vi använda oss av civil olydnad.”

“Aktionen riktar sig mot fossilgasterminalen LNG Göteborg, som just nu avvaktar regeringens godkännande för att få ansluta en nybyggd importterminal för fossilgas till det västsvenska gasnätet. Organisationen Folk mot fossilgas menar att ett godkännande riskerar att låsa in Sverige i fortsatt fossilberoende i 40 år. Beslutet i frågan väntas inom några veckor.”

Flamman

Flamman, “Ska alla med? – så kan klimatrörelsen radikaliseras”, 18 sept 2019

“Den brokiga skaran är historiskt rejäl och utgör en av Sveriges största aktioner i civil olydnad någonsin. 450 personer har rest från hela landet och grannländerna för att stoppa utbyggnaden av fossilgasterminalen i Göteborg. Genom en massaktion ska fyra av ingångarna till energihamnen blockeras för att förhindra det sista steget i byggnationen: att terminalen ska få tillstånd att ansluta till stamnätet. Det är en bärande del i projektet som skulle effektivisera expansionen och transporten av fossilgas, vilket skulle låsa fast Sverige i ett fossilgasberoende. I dagsläget ligger frågan om tillstånd till att ansluta till stamnätet på regeringens bord och ett beslut väntas fattas i höst. För företaget bakom terminalen, Swedegas, är detta den första av flertalet terminaler som planeras längs med Sveriges kustlinje. Aktionen under lördagen kan därför ses inte bara som en enskild händelse, utan även en manifestation i en bredare, nationell kontext.”

“Att miljörörelsen växer och blir bredare är i sig självt är inget problem, men det kräver att det finns en ytterkant i rörelsen som strävar efter att hålla den radikal, anser Sigrid Magnusdotter. Ende Gelände är ett exempel på en aktion som har gjort just det. Genom att hålla sina aktioner öppna med ett stort fokus på kunskapsutjämning har de lyckats mobilisera en bred front av organisationer och personer, samtidigt som den i sitt val av metod visar på en radikaliserande potential. Genom sina ockupationer av tyska kolgruvor har de förändrat samtalet och lyckats driva upp frågan om kolutvinning på den politiska agendan.

Huruvida den brokiga skaran i Göteborgs energihamn utgör en svensk motsvarighet till Ende Gelände, och huruvida det kan stimulera en politisk diskussion om fossilgasproduktion, återstår att se. Men enligt Sigrid Magnusdotter är civil olydnad något som radikaliserar en rörelse, och inte tvärtom.

– Det kräver dedikation och trots att personerna som är här i dag kommer från väldigt olika bakgrunder, blockerar de faktiskt en väg. Genom att normalisera sådana här typer av aktioner så kan vi också flytta fram våra positioner, säger hon.”

Tidningen Brand

Brand, Podd-avsnittet “Folk mot fossilgas”, 6 aug 2019

Det enda alternativet

Det enda alternativet, “Fem anledningar till att INTE stoppa fossilgasterminalen i Göteborg”, 28 aug 2019

“VD:n för Swedegas, Hans Kreisel, har redan haft det svårt i sitt liv och behöver knappast fler motgångar. T.ex. blev han sparkad från E.ON Gas efter tre år som VD. När han var VD för Skellefteå Kraft blev han också utsatt för ett mediedrev efter att ha fakturerat det kommunägda företaget för middagar och alkohol med släkt och vänner, vilket ledde till att Hans Kreisel fick ett löneavdrag. Att låta Hans Kreisel utsättas för ännu mer påtryckningar är bara elakt och knappast vad han behöver just nu.”

Sist men inte minst: Vi själva!

Vi är vår egen viktigaste megafon. På vår Facebook hittar du mängder av videos från aktionen. Vår avslutande aktionsvideo har setts av över trettiotusen personer.

Och med detta tackar vi för oss.