Senaste nytt

Hitta till Folk mot fossilgas!

Lägret för Folk mot Fossilgas kommer att vara i Färjenäsparken, Karl IX:s väg 20, Göteborg. Närmsta hållplats är Ivarsbergsmotet.

Om du ska delta i aktionen – var där innan kl 17 på fredag!

Anmäl dig till lägret! Hjälp lägret att planera så att alla får mat. Klicka på knappen så kommer du till ett formulär (Du kan vara anonym!)

Sökes: Bilar och körare

Kan du låna ut din bil eller köra i några timmar i helgen? Du behövs för att köra mat till aktiviter, hämta personer. Kontakta logistik_folkmotfossilgas@protonmail.com

Vi ses på fredag!

Address and phone numbers for your travel

The address to the camp is Färjenäsparken, Karl IX:s väg 20, Gothenburg

Coordinates: 57,6945103, 11, 9025637

The nearest bus stop is Ivarsbergsmotet, use www.vasttrafik.se for public transportation.

Be on site before 5 pm on Friday (at the latest 9 pm) to attend the civil disobedience action.

If you need to contact Folk mot fossilgas regarding you travel:
- During the week: email mobi_folkmotfossilgas@protonmail.com
- All Friday (and Saturday): call +46 739727802 or +46 739727717

PRESSMEDDELANDE. Klimataktivister och medborgare redo för Sveriges största aktion i civil olydnad – Folk mot fossilgas

Den 6-8 september samlas hundratals människor från Sverige och världen i Göteborg för att stoppa den planerade fossilgasterminalen i Göteborgs hamn.

Folk mot fossilgas väntas bli den största olydnadsaktionen för klimatet i Sverige hittills och består av tre delar: en civil olydnadsaktion; en stöddemonstration på lördag 11.30-14.00, samt ett läger i Färjenäsparken, fredag-söndag.

- För både människors och klimatomställningens skull behöver vi agera när ny infrastruktur för fossilenergi byggs, år 2019. Klimatkrisen är här. Fossilgasexpansionen är här. Men det är motståndet också, säger Jennie Nyberg, talesperson för Folk mot fossilgas.

Aktionen riktar sig mot fossilgasterminalen LNG Göteborg, som just nu avvaktar regeringens godkännande för att få ansluta sin terminal till det västsvenska gasnätet. Ett tillstånd som skulle låsa fast Sverige i minst 40 år av ökad import och användning av fossilgas i en tid då både Amazonas och Arktis brinner, och Sverige och världen snabbt måste minska sina växthusutsläpp.

Aktionen drar inspiration från andra lyckade internationella aktioner mot fossilindustrin som exempelvis Ende Gelände i Tyskland. Intresset från andra länder för aktionen är stort och deltagare från länder som drabbas av konsekvenserna av utvinningen av fossila bränslen kommer att vara på plats i Göteborg för massaktionen, liksom personer som kämpar mot fossilgasimporter på andra platser.

- Vi är här för att visa att motståndet mot fossilgasinfrastruktur växer över hela Europa. Beslut fattas om energisäkerhet som gynnar industriers och regeringars intressen, men det är inte vad folket vill ha. Vi står inför en aldrig tidigare skådad klimatkatastrof, vi kan inte låsa in oss i ett beroende av själva det bränsle som eldar på krisen. Och eftersom det är en global kris behöver vi samlas för att motsätta oss denna industri, säger Anne Marie Harrington, medgrundare av Futureproof Clare, en irländsk organisation som kampanjar mot byggandet av Shannon LNG, en fossilgasterminal i floden Shannons mynning.

Kontakt
Hemsida: https://folkmotfossilgas.earth
Epost: media_folkmotfossilgas@protonmail.com
Maila oss för att få kontakt med någon av våra talespersoner som är tillgängliga för intervju

Twitter: @folkvfossilgas
Facebook: https://www.facebook.com/Folk-mot-fossilgas-471287340341823/

Läs mer om LNG Göteborg
Energimarknadsinspektionens yttrande över LNG Göteborg, 2018
. Fossilgasfällan
Ende Gelände

PRESS RELEASE. “Folk mot fossilgas”: Activists and citizens are ready for Sweden’s largest civil disobedience action to date

On September 6-8 several hundred people from Sweden and other countries will gather in Gothenburg to stop the city's planned fossil gas terminal. Folk mot fossilgas  ("People Against Fossil Gas") will likely be the largest civil disobedience action for the climate in Sweden to date, and consists of three parts: a civil disobedience action; a support demonstration on Saturday; and a camp in Gothenburg city from Friday to Sunday.

- We need to act for both people and the climate when we see new fossil infrastructure being built in 2019. The climate crisis is here. The fossil gas expansion is here. But so, too, is the resistance, says Jennie Nyberg, spokesperson for Folk mot fossilgas.

The action is aimed against the fossil gas terminal “LNG Göteborg”, which is currently awaiting the Swedish government's approval to connect to the Swedish gas grid. An approval would lock Sweden in to another 40 years of importing and utilising fossil gas [1]. This, at a time when both the Amazon and the Arctic are on fire, is when Sweden and the world quickly need to decrease their emissions of greenhouse gases.

This action is inspired by other successful international actions against the fossil fuel industry, for example Ende Gelände in Germany [2]. International interest is big and participants from countries affected by similar infrastructure and by the consequences of the extraction of fossil fuels will be in Gothenburg for the mass action.

-We're here to show that resistance to fossil gas infrastructure is growing across Europe. Decisions are being made about our fuel security that serve industry and government aims, but they are not what people want. We're facing an unprecedented climate catastrophe. We can't afford to get locked into dependence on the very fuel that is driving the crisis. And as this is a global crisis, we need to come together to oppose this industry, says Anne Marie Harrington, founding member of Futureproof Clare, an Irish organisation campaigning against the building of Shannon LNG, a proposed fracked gas terminal in the Shannon Estuary.

Contacts

Folk mot fossilgas, press team: media_folkmotfossilgas@protonmail.com

Get in touch with the press team to be put in touch with our spokespeople

Web: https://folkmotfossilgas.earth

Social media

Twitter: @folkvfossilgas

facebook: https://www.facebook.com/Folk-mot-fossilgas-471287340341823/

Sources

[1] Energimarknadsinspektionens yttrande över LNG Göteborg, 2018. https://www.ei.se/Documents/Nyheter/Nyheter_2018/2016-102263.pdf

[2] https://www.ende-gelaende.org/en/

Kommande aktionsträningar

Upcoming action trainings

3/9 - HELSINKI - Läs mer här/ read more here

1/9 - STOCKHOLM - Läs mer här/ read more here

1/9 - ÖREBRO - Läs mer här/ read more here

31/8 - KARLSTAD - Lär mer här/ read more here

31/8 - GÖTEBORG - Läs mer här/ read more here

31/8 - MALMÖ - Läs mer här/ read more here

25/8 - COPENHAGEN - Läs mer här/ read more here

25/8 - GÖTEBORG - Läs mer här/ read more here

4/8 - STOCKHOLM - Läs mer här/ read more here

For more info or questions - traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

Aktionsträning Karlstad 31/8!

Vi vill välkomna alla till en aktionstränign inför Folk mot fossilgas i Karlstad!

"Världen över reser sig helt vanliga människor mot fossilindustrin för att bekämpa den klimatkris som vi befinner oss i. Vi välkomnar er - av alla kön, åldrar och bakgrunder - att göra detsamma. Tillsammans kan vi klara det.

Vi bjuder nu in alla som är intresserade av att delta i Folk mot fossilgas aktion till en aktionsträning i civil olydnad baserad på icke-våld. Inga förkunskaper krävs! Du binder heller inte upp dig till något genom att komma på denna träning och träningen funkar också som en förberedelse inför andra framtida aktioner.

VAD INNEHÅLLER EN TRÄNING?
Träningen leds av utbildade aktionstränare och kommer gå igenom icke-våld, kommunikation, organisering i vängrupper, beslutsfattande med konsensus och andra komponenter i massaktioner.

Meddela om du kommer genom att attenda evenemanget eller skriv till extinction rebellion Örebro. Om träningen blir av hänger på hur många som kommer delta. "

Anmälan sker på facebook eller genom att maila traning_folkmotfossilgas@protonmail.com
Läs mer om träningen här!

Vi ses!

Anmäl dig till Folk mot fossilgas-lägret!

Under helgen 6-8 sept kommer vi att bygga upp ett läger någonstans i Göteborg. I lägret kan du delta i intressanta workshops, träningar i icke-våld och andra förberedelser för helgens aktioner. Många av oss kommer att sätta upp tält och sova över för att ha nära till allt.

Har du möjlighet att berätta när du kommer? Det skulle underlätta när vi bygger upp lägret tillsammans och planerar mat. Klicka här nere 👇 så kommer du till ett formulär (Du kan vara anonym!)

Rekommenderad donation till lägret För att få ihop lägret med mat och infrastruktur har vi en rekommenderad donation till lägret på 200 kr, vilket kommer kunna lämnas på plats för den som har möjlighet. 
Vi kommer att berätta exakta platsen för lägret strax innan det är dags – så håll utkik!

Livestreamed infomeeting in English- POSTPONED

Date: Tuesday August 27th

Time: 7-8:30 pm

Place: Anywhere

MEETING POSTPONED- Because of technical difficulties the meeting tonight is canceled. It will be recorded tomorrow instead and posted on the website and on our Youtube channel. Sorry to keep you waiting!

Activists from all over Europe are preparing for the first mass action for the climate in Sweden. This is your chance to get the info you´ve been missing and to ask questions to a team of activists.

You´ll need a computer or smartphone, internet connection and headphones. The infomeeting will be livestreamed at the Youtube channel Folk mot fossilgas https://www.youtube.com/channel/UC-8t0D4_c5ZP9AVv5uDxGrQ/featured

As an activist you don’t know exactly what will happen during the action, but you should still be able to feel safe. That’s why it is important to be well prepared and well informed!

At the info meeting we will talk about:
• The background to the action and why this is the perfect time to act!
• The idea behind civil disobedience and why it is a useful tool in the fight for a sustainable future
• What definition of non-violence is the basis of the action
• Logistics of the action
• Last but absolutely not least how you can get involved! Folk mot fossilgas is an action created by volunteer activists from different groups and you are very welcome to bring your experience and knowledge! Only together can we make a difference.an we make a difference.

For questions about the info meeting contact mobi_folkmotfossilgas@protonmail.com

Aktionsträning i Göteborg 31/8

Vill du engagera dig i klimatrörelsen men vet inte hur det går till?
Har du tänkt på att delta i direktaktioner för att kämpa mot orättvisor eller belysa ett samhällsproblem?
Du har hört talas om kommande klimataktioner men vet inte om du vågar vara med?

Climate justice program bjuder in till en öppen aktionsträning för framtida aktivister.
Vi håller träningen för att så många som möjligt ska känna sig förberedda och kunna genomföra säkra aktion. Vi rekommenderar att alla som planerar att delta i aktioner att delta i en träning innan.
I träningen får du
- höra mer om civil olydnad som metod för samhällsförändring
- lära dig hur en aktion kan gå till
- bedöma risker och konsekvenser av en direktaktion
- lära dig hur man bildar grupper för samarbete och beslutsfattning under aktioner
- hur du kan ta hand om dig och dina medkämpars på bästa sätt
- träna på att få fram ditt budskap i sakfrågan du kämpar för

Inga förkunskaper krävs. Träningen är gratis.

Läs mer här eller skriv till traning_folkmotfossilgas@protonmail.com.