Senaste nytt

Livestreamed infomeeting in English

Date: Tuesday August 27th

Time: 7-8:30 pm

Place: Anywhere

Activists from all over Europe are preparing for the first mass action for the climate in Sweden. This is your chance to get the info you´ve been missing and to ask questions to a team of activists.

You´ll need a computer or smartphone, internet connection and headphones. The link for Youtube will be posted shortly.

As an activist you don’t know exactly what will happen during the action, but you should still be able to feel safe. That’s why it is important to be well prepared and well informed!

At the info meeting we will talk about:
• The background to the action and why this is the perfect time to act!
• The idea behind civil disobedience and why it is a useful tool in the fight for a sustainable future
• What definition of non-violence is the basis of the action
• Logistics of the action
• Last but absolutely not least how you can get involved! Folk mot fossilgas is an action created by volunteer activists from different groups and you are very welcome to bring your experience and knowledge! Only together can we make a difference.an we make a difference.

For questions about the info meeting contact mobi_folkmotfossilgas@protonmail.com

Aktionsträning i Göteborg 31/8

Vill du engagera dig i klimatrörelsen men vet inte hur det går till?
Har du tänkt på att delta i direktaktioner för att kämpa mot orättvisor eller belysa ett samhällsproblem?
Du har hört talas om kommande klimataktioner men vet inte om du vågar vara med?

Climate justice program bjuder in till en öppen aktionsträning för framtida aktivister.
Vi håller träningen för att så många som möjligt ska känna sig förberedda och kunna genomföra säkra aktion. Vi rekommenderar att alla som planerar att delta i aktioner att delta i en träning innan.
I träningen får du
- höra mer om civil olydnad som metod för samhällsförändring
- lära dig hur en aktion kan gå till
- bedöma risker och konsekvenser av en direktaktion
- lära dig hur man bildar grupper för samarbete och beslutsfattning under aktioner
- hur du kan ta hand om dig och dina medkämpars på bästa sätt
- träna på att få fram ditt budskap i sakfrågan du kämpar för

Inga förkunskaper krävs. Träningen är gratis.

Läs mer här eller skriv till traning_folkmotfossilgas@protonmail.com.

Kommande aktionsträningar

Upcoming action trainings

3/9 - HELSINKI - Läs mer här/ reed more here

1/9 - STOCKHOLM - Läs mer här/ reed more here

1/9 - ÖREBRO - Läs mer här/ reed more here

31/8 - GÖTEBORG - Läs mer här/ reed more here

31/8 - MALMÖ - Läs mer här/ reed more here

25/8 - COPENHAGEN - Läs mer här/ reed more here

25/8 - GÖTEBORG - Läs mer här/ reed more here

4/8 - STOCKHOLM - Läs mer här/ reed more here

For more info or questions - traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

Aktionsträning i Örebro 1/9

Välkommen på aktionsträning i Örebro!

Världen över reser sig helt vanliga människor mot fossilindustrin för att bekämpa den klimatkris som vi befinner oss i. Vi välkomnar er - av alla kön, åldrar och bakgrunder - att göra detsamma. Tillsammans kan vi klara det.

Vi bjuder nu in alla som är intresserade av att delta i Folk mot fossilgas aktion till en aktionsträning i civil olydnad baserad på icke-våld. Inga förkunskaper krävs! Du binder heller inte upp dig till något genom att komma på denna träning och träningen funkar också som en förberedelse inför andra framtida aktioner.

VAD INNEHÅLLER EN TRÄNING?
Träningen leds av utbildade aktionstränare och kommer gå igenom icke-våld, kommunikation, organisering i vängrupper, beslutsfattande med konsensus och andra komponenter i massaktioner.

Anmäl dig till träningen här eller skicka ett mail till traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

Vi ses!

= = = = = = =

Welcome to an action training in Örebro!

All around the world ordinary people are rising up against the fossil fuel industry to fight this climate crisis we are in. We welcome you - people of all sexes, ages and backgrounds - to do the same. Together we can make it.

We now invite everyone who is interested in taking part in Folk Mot Fossilgas to an action training in civil disobedience based on non-violence. No previous knowledge or experience is needed. You also aren’t signing up to anything by coming to this training and the training also works as a preparation for other future actions.

WHAT DOES THE TRAINING CONSIST OF?
The training is led by educated action trainers and is a training about non-violence, communication, organizing in affinity groups, consensus decision-making and other components of mass actions.

Sign up for the training here or send an email traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

See you!

Livestreamat infomöte

Plats: Vid din dator

Datum: Tisdag 27/8

Tid: 17-18:30

Aktivister från hela Sverige mobiliserar inför den första massaktionen för klimatet i Sverige. Klimatkrisen påverkar oss alla, oavsett om vi bor på landet eller i stan, och det här infomötet är till för att nå alla er som inte haft möjlighet att gå på ett platsbundet infomöte.

Under mötet finns möjlighet att ställa frågor i en chatt där aktivister sitter redo att svara på det du undrar över.

Du behöver: dator/ smartphone, internetuppkoppling och hörlurar.

På infomötet går vi igenom:

  • Bakgrunden till aktionen och varför det är precis rätt tid att agera!
  • Idén bakom civil olydnad och varför det är ett effektfullt verktyg i kampen för en hållbar framtid
  • Definitionen av ickevåld som används till grund för aktionen
  • Logistik kring aktionshelgen
  • Sist men absolut inte av minst vikt förklaras hur du kan engagera dig i arbetet! Folk mot fossilgas är en aktion som skapas av aktivister från olika grupper helt ideellt och du är varmt välkommen med din erfarenhet och kunskap. Det är tillsammans som vi kan skapa förändring.

Länk till mötet kommer läggas upp här.

För frågor om infonmötet, kontakta mobi_folkmotfossilgas@protonmail.com

Affischeringsträff Göteborg

Datum: Onsdag 21/8

Tid: kl 18

Plats: Olof Palmes plats (framför Folkets hus vid Järntorget)

Vill du hjälpa till att sprida ordet om Folk Mot fossilgas? På onsdag 21/8 arrangeras en affischeringsträff, där vi samlas för att få material och sen delar upp oss i smågrupper och sätter upp affischer.

Detta är också ett ypperligt tillfälle att träffa andra som är peppade på aktion och klimatarbete!

Frågor om affischeringsträffen? Maila mobi_folkmotfossilgas@protonmail.com

Non Violent Direct Action (NVDA) Training Copenhagen 25/8 kl. 10-14

//English Below//

Extinction Rebellion Danmark inviterer nu alle, der er interesseret i at deltage i Folk Mot Fossilgas til en aktionstræning i civil ulydighed (NVDA-træning). Ingen tidligere viden eller erfaring er nødvendig.

Dette er IKKE vores generelle 8 timers XR NVDA træning. Dette er en aktionstræning rettet mod Folk mot Fossilgas og er relevant både for aktivister, der har deltaget i en NVDA træning og aktivister som ikke har. Hvis du ønsker at deltage i vores fulde 8 timers NVDA træning, henviser vi dig til vores begivenhed d. 15/9.

HVAD INDEHOLDER TRÆNINGEN?
På træningen vil vi gennemgå svensk relevant lovgivning, aktionstræning, strukturtræning, øve hvordan vi organiserer i affinitetsgrupper, praktiserer konsensusbeslutning, øver at kommunikere, hvad vi laver, og hvad vi ønsker, samt andre komponenter i masseaktioner.

Overalt i verden rejser folk sig mod fossil brændstofindustrien for at bekæmpe denne klimakrise, vi er i. Vi byder dig velkommen - mennesker af alle køn og kønsudtryk, aldre, klasser, indvandringsstatus, etnicitet og baggrund - til at gøre det samme. Sammen kan vi klare det.

LOGISTIK OG TILGÆNGELIGHED
Denne træning afholdes på engelsk. At deltage i træningen koster ikke penge, der vil sandsynligvis være en krukke, hvor de, der har midlerne og hældningen, kan bidrage til omkostningerne. Vi vil også meddele, om pladsen og toiletter er tilgængelige for kørestolsbrugere. Vi er desværre ikke i stand til at give etegnsproget oversættelse til denne begivenhed. Hvis du har spørgsmål angående tilgængelighed eller anmodninger om ting, der vil gøre denne begivenhed tilgængelig for dig, så skriv en besked til Extinction Rebellion Danmark og sørg for at angive, hvilken begivenhed og dato du skriver om.

Medbring din egen frokost til træningen.

Registrering sker på facebook eller til traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

Håber på at se dig!

Du kan finde aktionskonsensus her :
https://folkmotfossilgas.earth/aktionskonsensus/

//English//

We now invite everyone who is interested in taking part in Folk Mot Fossilgas to an action training in civil disobedience. No previous knowledge or experience is needed.

This is NOT our general 8 hour XR NVDA training. This is an action training to the Folk mot Fossilgas action, and is both relevant for activists who has participated in an NVDA training before and people who havnt. If you wish to participate in our full NVDA training we have a training on the 15/9.

WHAT DOES THE TRAINING CONSIST OF?
At the training we will go through such things as how to organise in affinity groups, practice consensus decision making, practice communicating what we are doing and what we want as well as other components of mass actions.

All around the world people are rising up against the fossil fuel industry to fight this climate crisis we are in. We welcome you - people of all genders and gender expression, ages, classes, immigration statuses, ethnicities and backgrounds - to do the same. Together we can make it.

LOGISTICS AND ACCESSIBILITY
This training will be held in English. Participating in the training does not cost money, there will likely be a jar where those who have the means and inclination can contribute to the cost. The location will be announced.
We will also announce if the space and toilets are wheelchair accessible. We are unfortunately not able to provide a hearing loop or sign-language translation for this event. If you have questions regarding accessibility or requests for things that would make this event accessible to you please write a message to Extinction Rebellion Denmark and make sure to state which event and date you are writing about.

Please bring your own lunch to the training.

Register for the training on facebook or to our email traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

You can find the actionconsensus here:
https://folkmotfossilgas.earth/aktionskonsensus/
Hope to see you!

Aktionsträning Malmö 31/8 kl.10-18

(In Swedish below)

We now invite everyone who is interested in taking part in Folk Mot Fossilgas to an action training in civil disobedience. No previous knowledge or experience is needed. You also aren’t signing up to anything by coming to this training and the training also works as a preparation for other future actions.

WHAT DOES THE TRAINING CONSIST OF?
At the training we will go through such things as how to organise in affinity groups, practice consensus decision making, practice communicating what we are doing and what we want as well as other components of mass actions.

All around the world people are rising up against the fossil fuel industry to fight this climate crisis we are in. We welcome you - people of all genders and gender expression, ages, classes, immigration statuses, ethnicities and backgrounds - to do the same. Together we can make it.

LOGISTICS AND ACCESSIBILITY
This training will be held in English. Participating in the training does not cost money, there will likely be a jar where those who have the means and inclination can contribute to the cost of equipment and fika. The location of the training will be Teater Karavan at Bokgatan 18 in Malmö.We are unfortunately not able to provide a hearing loop or sign-language translation for this event. If you have questions regarding accessibility or requests for things that would make this event accessible to you please write a message to Klimatfronten and make sure to state which event and date you are writing about.

Please bring your own lunch to the training. We will provide some vegan and possibly freegan (non-vegan food that has been thrown away) snacks and fika.

Registration for the training you do on facebook or to our email traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

Hope to see you!

============

Vi bjuder nu in alla som är intresserade av att delta i Folk mot fossilgas aktion till en aktionsträning i civil olydnad. Inga förkunskaper krävs! Du binder heller inte upp dig till något genom att komma på denna träning och träningen funkar också som en förberedelse inför andra framtida aktioner.

VAD INNEHÅLLER EN TRÄNING?
På träningen kommer vi gå igenom sådana saker som hur en kan organisera sig i vängrupper, öva på beslutsfattande med konsensus, träna på hur vi kan kommunicera vad vi vill och gör samt andra komponenter i massaktioner.

Världen över reser sig människor mot fossilundustrin för att bekämpa den klimatkris som vi befinner oss i. Vi välkomnar er - av alla kön och könsuttryck, åldrar, klassbakgrunder, status för uppehållstillstånd, rasifieringar och bakgrunder - att göra detsamma. Tillsammans kan vi klara det.

LOGISTIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Träningen kommer hållas på engelska. Det kostar inget att delta på träningen, det kommer troligen finnas en burk där de som har råd och lust kan bidra till kostnaderna av utrustning och fika. Träningen kommer att äga rum på Teater Karavan på Bokgatan 18 i Malmö. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda hörslinga eller teckenspråkstolkning på denna träningen. Om du har frågor angående tillgänglighet eller önskemål som skulle göra eventet tillgängligt för dig så skriv ett meddelande till Klimatfronten och pass på att du skriver vilket event och datum det gäller.

Vänligen ta med egen lunch till träningen. Vi kommer ställa fram lite vegansk och möjligtvis freegansk (icke-vegansk mat som har slängts) fika i rasterna.

Anmälan till eventet sker på facebook eller till våran email traning_folkmotfossilgas@protonmail.com

Hoppas vi ses!

Buses from Denmark via Malmö

DETAILS ABOUT THE TRIP
The bus is leaving from Fredericia in the morning on Friday 6th, and making a stop in Copenhagen and Malmö to pick up more activists. We'll be arriving in the camp at 16 o'clock, after which we have time to put up our tents, before the common plenary at 17 o'clock.
Saturday and Sunday we'll be free to take part in the action, before the bus leaves again in the afternoon/evening Sunday 8th.
The more precise schedule will be published later.

Get you tickets at www.aktivisme.info

Aktionsträning i Stockholm

(English below)

Välkommen till en aktionsträning i Stockholm!
Inför aktionen i september rekommenderar vi att alla deltar i en aktionsträning. Nu hålls en träning i Stockholm söndagen den 1 september kl 11.00-17.00 på Rosenlundsgatan 29B, SE-118 63 Stockholm, Sverige

Sista chansen att delta på aktionsträning i Stockholm innan aktionen!

Vi bjuder nu in alla som är intresserade av att delta i Folk mot fossilgas aktion till en aktionsträning i civil olydnad baserad på icke-våld. Inga förkunskaper krävs! Du binder heller inte upp dig till något genom att komma på denna träning och träningen funkar också som en förberedelse inför andra framtida aktioner.

VAD INNEHÅLLER EN TRÄNING?
Träningen leds av utbildade aktionstränare och kommer gå igenom icke-våld, kommunikation, organisering i vängrupper, beslutsfattande med konsensus och andra komponenter i massaktioner.

Världen över reser sig helt vanliga människor mot fossilindustrin för att bekämpa den klimatkris som vi befinner oss i. Vi välkomnar er - av alla kön, åldrar och bakgrunder - att göra detsamma. Tillsammans kan vi klara det.

Anmälan sker på eventet på facebook eller genom att maila traning_folkmotfossilgas@protonmail.com.

Ta med din buddy, lunch och oömma kläder.

Vi ses!

EN

Welcome to an actiontraining in Stockholm the 1st of September, 11.00-17.00 at Rosenlundsgatan 29B, SE-118 63 Stockholm, Sverige

We now invite everyone who is interested in taking part in Folk Mot Fossilgas to an action training in civil disobedience based on non-violence. No previous knowledge or experience is needed. You also aren’t signing up to anything by coming to this training and the training also works as a preparation for other future actions.

WHAT DOES THE TRAINING CONSIST OF?
The training is led by educated action trainers and is a training about non-violence, communication, organizing in affinity groups, consensus decision-making and other components of mass actions.

All around the world ordinary people are rising up against the fossil fuel industry to fight this climate crisis we are in. We welcome you - people of all sexes, ages and backgrounds - to do the same. Together we can make it.

Registration is done at the event on facebook or by emailing traning_folkmotfossilgas@protonmail.com.

Bring your buddy, lunch and durable clothing and we will see you soon!