Stöddemonstration 7 sept

Plats: Färjenäsparken, Karl IX:s väg 20

Tid: 11:30

Kommer du inte att delta i Folk mot fossilgas aktionen, men ändå vill visa ditt stöd för den? Kom då och var med på denna demonstration som visar sitt fulla stöd till aktionen och frågan om att all fossilgasexpansion måste stoppas. Samling för demonstrationen är i Folk mot fossilgas-lägret och kommer därefter att försöka ta sig så nära aktionen som möjligt för att visa sitt stöd.

Demonstrationen kommer att vara tillgänglig för alla personer – i alla åldrar – som inte deltar i själva aktionen, och det finns inga juridiska risker med att delta. Ta med er den peppigaste stöttningen ni har och kom till Folk mot fossilgas den 7 september.

Facebook-event för manifestationen hittar du här. Bjud in alla du känner!