Välmående

Hur kommer välmående in i bilden?

Bland oss aktivister, som aktivt kämpar för samhällsförändring, är utbrändhet skrämmande vanligt. Vi ser våra medkämpar dyka huvudstuppa in i arbetet med de frågor hjärtat slår hårdast för, men med sin egen hälsa som insats. Det känns ofta omöjligt att ta en paus och det egna välmåendet hamnar så långt ner på priolistan att många närmast upplever det som skamfullt att “ta hand om sig” när världen är full av orättvisor. Att arbeta på det sättet är inte hållbart och brister vanligen redan efter en kort period. Varje gång en aktivist går in i väggen så är det ett stort problem, inte bara personligen för hen, utan för hela rörelsen, som utarmas på kämpar. Så kan vi inte ha det. För att bygga en hållbar, effektiv och vital rörelse behöver vi välmående aktivister som orkar fortsätta kampen över lång tid. Vid sidan av att alla människor förtjänar att må bra, så har vi större chanser att nå det samhälle vi vill ha om vi som kämpar för det tar hand om oss under resan dit!

Vad gör välmåendegruppen?

-Bemannat välmåendetält på lägret från fre kl 12 till sönd kl 19 där aktivister kan få mentalt stöd inför och efter aktionen. 
– Workshop om “hållbar aktivism – välmående inför aktion” på fredagen 
– Sjukpersonal och stödpersoner på plats under aktionen
– Workshop om “hållbar aktivism – välmående efter aktion” på söndagen
– Möjlighet till stöd för aktivister, vid behov, veckorna efter aktions-helgen

Kontakta oss: valmaende_folkmotfossilgas@protonmail.com