Varför?

Vi är framme vid en orimlig punkt i mänsklighetens historia. Klimatkrisen är här. Den skördar liv, den förgör samhällen och den har bara börjat.

Medan allt fler individer inser allvaret och gör sitt bästa för att ställa om till ett rimligare sätt att leva, planerar fossilbolagen för en ny guldålder. Fossilgas, eller naturgas som industrin kallar den, säljs in som den enda vägen framåt av en aktiv och kapitalstark gaslobby. Detta alltmedan företagen som utvinner och bygger infrastruktur för gasen lämnar förödelse och förstörda liv bakom sig.

Världen över hårdsatsas det nu på gas. Projekt som Nord Stream 2, Södra gaskorridoren och Yamal LNG gör att stål, betong, arbetskraft och enorma mängder pengar nu flödar i riktning åt det fossila bränsle som länge har behandlats som ett mesigare småsyskon till kol och olja. Fastän fossilgas genom hela sin livscykel har en minst lika stor klimatpåverkan som dem. (Läs mer om fossilgas i den briljanta kunskapsbanken hos våra vänner i Fossilgasfällan)

Mitt i detta tror många att Sverige äntligen är på väg mot fossilfrihet. Men fossilgasexpansionen har nått också hit. Swedegas, företaget som länge och enträget har arbetat för att öppna upp ännu en importväg för fossilgas via Göteborgs hamn, är ett tillstånd bort från att förverkliga sina planer.

Om LNG Göteborg

Swedegas projekt heter LNG Göteborg där LNG står för Liquified Natural Gas. När fossilgasen utvunnits ur jorden kyls den ner till flytande form för smidigare förvaring och transport. Via terminalen i hamnen ska fartyg kunna bunkra LNG som bränsle. Men projektet stannar inte där.

Nu väntar de på ett sista tillstånd för att få ansluta terminalen till det svenska gasnätet. Ansökan ligger idag på regeringens bord och beslut förväntas i höst. Ett tillstånd för LNG Göteborg skulle innebära grönt ljus för en ökad import av fossilgas till det svenska gasnätet i 40 års tid. Klimaträttvisekämpar i Göteborg har arbetat emot projektet i flera år, genom demonstrationer och lobbying och opinionsbildning och direktaktion. 2017 samlades Climate Camp Sweden i Biskopsgården för att stärka och visa på det växande motståndet, och aktivister kom från runtom i landet och Europa för att delta i lägret och en kajakaktion.

När flytande fossilgas (LNG) ersätter bunkerolja som fartygsbränsle så minskar de lokala utsläppen av vissa miljöskadliga ämnen och partiklar. Däremot kan gasen ha minst lika hög klimatpåverkan som kol och olja, sett till hela livscykeln. Allvarliga lokala miljöproblem uppstår också ofta där gasen utvinns. I solidaritet med de människor vars levnadschanser förstörs av gasindustrin måste vi agera när ny infrastruktur byggs på vår bakgård, år 2019.

Klimatkrisen är här. Fossilgasexpansionen är här. Men det är motståndet också.