Lyckad blockad av Göteborgs Energihamn

Vi är vanligt folk från Göteborg och världen som lördagen den 7 september satte oss i vägen för den svenska fossilgasexpansionen. När beslutsfattarna inte tar ansvar, då gör vi det. Genom en ickevåldsaktion agerade vi för klimaträttvisa genom att blockera ny fossil infrastruktur. Vi är här för att någon måste vara här. Vi gör det som måste göras.

Presskontakt:
073 692 81 96
media_folkvsfossilgas@protonmail.com

  1. Talespersoner
  2. Tre saker Swedegas har fel om
  3. Twitter-flöde med liveuppdateringar

Talespersoner

– Jag är egentligen oftast ett fan av parlamentariska metoder, dialog och en tydlig beslutsprocess. Men vad ska vi göra när det inte ger tillräckliga resultat och vi befinner oss i ett nödläge som nu? Vi har inte tid att vänta tills fossilbolagen och våra politiska ledare tar sitt förnuft till fånga – därför gör vi det här idag.

Jennie Nyberg
Göteborg

– Sweden and Europe are only continuing its colonization of my indigenous homelands by importing LNG. Fossil gas causes destruction, poisoning, and desecration of my people’s homelands. That’s why it was important for me to come here.

Christopher,
Esto’k Gna, Carrizo Comecrudo Tribe of Texas, Brownsville, USA

– Gasindustrin har stora resurser för lobbyism och greenwashing. Jag och mina vänner sitter här nu i vägen för väldigt mäktiga aktörer… Och för mig handlar Folk mot fossilgas mycket om att rikta ljuset mot att en annan värld är möjlig. Det är dags att sluta välja vinster framför människor, och att lämna alla fossila bränslen bakom oss.

Sigrid Magnusdotter
Malmö

– I live with my two young children within 30 miles of what is planned to be Europe’s largest terminal for imported fracked gas. I came to Gothenburg to show that the people here are not alone in resisting this development.

Anne Marie Harrington
Clare, Ireland

Tre saker Swedegas har fel om

1. Fossilgas är inte är klimatsmart och det är inte miljövänligt

Självklart kan ett fossilt bränsle varken vara klimatsmart eller miljövänligt. Men industrin verkar behöva jämförelser för att förstå: Fossilgas som bränsle ger inga klimatfördelar jämfört med olja när hela bränslets livscykel tas med i beräkning (dvs när metanläckor i samband med utvinning och transport räknas med, och inte bara förbränningen i Göteborgs skärgård) (1). Det stämmer att LNG som fartygsbränsle sänker partikelutsläppen lokalt i Göteborg – men det orsakar ökad utvinning, ökade föroreningar och ökade växthusgasutsläpp på andra platser runtom i världen. Det vi gör när vi bygger nytt för fossilgas i Sverige för att sänka våra lokala partikelutsläpp, är att vi själviskt flyttar föroreningarna och utsläppen till andra platser i världen.

Att bygga fossil infrastruktur för miljöns skull saknar helt logik. Året är 2019, klimatläget är akut och mängder av aktuella forskningsrapporter visar hur orimligt det är att bygga ny fossil infrastruktur idag.

(1) Howarth, R.W., 2015: Methane emissions and climatic warming risk from hydraulic fracturing and shale gas development: implications for policy.

2. Fossilgas är inte en brygga till biogas

Det är dags att fokusera på vad aktörer gör, inte vad de säger. I praktiken handlar fossilgasterminalen LNG Göteborg enbart om flytande fossilgas (LNG). Det hörs nästan på namnet, eller? LNG är det enda bränsle som står med i de formella dokumenten och tillståndsansökningarna för projektet. Från Swedegas håll låter det förstås annorlunda: De vill grönmåla sitt projekt genom att fokusera på en pytteliten andel förnybar gas, och ambitioner som de helt saknar bindande åtaganden för.

På senare tid har Swedegas ansträngt sig för att terminalen ska framstå som en grön, inte en brun, investering. Men de står inför en omöjlig uppgift. Att bygga en ny LNG-terminal i Göteborg är att sporra ytterligare utvinning av fossilgas på andra platser i världen och att göda en industri som kör över människor, förstör ekosystem och spenderar fantasisummor på desinformation (2). Detta går inte att grönmåla över. Du kan inte fasa ut fossila bränslen genom att fasa in fossila bränslen.

(2) Corporate Europe Observatory, 2017: The Great Gas Lock-in: Industry lobbying behind the EU push for new gas infrastructure.

Ytterligare läsning:
Howarth, R.W. (2014). A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas.
Anderson, Kevin & Broderrick, J. (2017). Natural gas and climate change.
Muttitt, G and L. Stockman. (2017). Burning the Gas ‘Bridge fuel’ Myth.

3. LNG Göteborg har inte en grön sjöfart i sikte, utan en ökad fossilgasimport

Swedegas pratar gärna om hur viktig fossilgasterminalen LNG Göteborg är för att byta ut fartygsbränslen från tjockolja till något miljövänligare. Men bevisen är många och tydliga: Swedegas egentliga mål är att möjliggöra en ny importväg för fossilgas in i landet. Enligt deras egen ansökan om koncessionstillstånd vill de se “en ökad försörjningstrygghet” (s 5) av fossilgas vilket bekräftas av Energimarknadsinspektionen. Företaget vill betona gasens roll som fartygsbränsle för att beslutsfattare och allmänhet ska fokusera på det, men det är bara en bråkdel av projektet LNG Göteborg. Projektets huvudsakliga del handlar om att koppla på importterminalen till det befintliga västsvenska stamnätet för att öka industrins försörjning av fossilgas. En riktigt kass idé för klimatet.

Twitter-flöde